عنوان پست پاسخ بازدید
» مشکل در ساخت اکشن 1 58
» مشکل در پرنت کردن puppet pin 3 53
» تکثیر یک لایه وکتور به صورت تصادفی 2 70
» فرمت کوئیک تایم در رندر 6 64
» مشکل در اجرا typex text animation tool vol05 2 19
» Transitions 5 78
» ایجاد حفره و سوراخ در کاراکتر 0 18